Giờ mở cửa: Sáng: 5h30 - 13h30 - Chiều: 16h30 - 22h30 Đậm Đà Hương Vị Bắc
English Việt Nam 0903303040
Banner mobi
nowFoodyyoutube.comfacebook.com

PHỞ 10

PHỞ 10 THƯƠNG HIỆU ĐÃ ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH

PHỞ NGON SÀI GÒN